Kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp; aanmelding voor de 15 juli vroegboekkorting

Van wijk tot wetenschap; kenniscongres op 24 november in Utrecht

De jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie hebben een grote hoeveelheid betrouwbare kennis voorhanden. Voor kinderen, jongeren die hulp nodig hebben en hun ouders is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is.

  • Maar hoe kan deze kennis toegepast worden op een manier die rekening houdt met de wensen en verlangens van jongeren?
  • Hoe draagt de kennis bij aan het bestrijden van stigma?
  • Wat is de rol van ervaringsdeskundigen?
  • Is de zorg laagdrempelig genoeg?

Deze vragen komen aan de orde tijdens het Kenniscongres 2016 van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zonder de inbreng van ervaringskennis kunnen deze vragen niet beantwoord worden. Ouders en jongeren worden dan ook expliciet uitgenodigd om volop mee te doen in het congres. Naast de ervaringsdeskundigheid zijn er deskundige sprekers uit de jeugdpsychiatrie, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Het congres biedt samenwerkingsmodellen aan, lezingen en debat.

Op 24 november 2016 in Utrecht. Hét kenniscongres voor de jeugdhulp, waar alle professionals om de kinderen en hun ouders heen gaan staan.

Noteer 24 november alvast in uw agenda en meld u voor 15 juli aan om gebruik te maken van de vroegboekkorting.

Meer informatie

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Congres-Van-wijk-tot-wetenschap

Aanmelden

https://www.boerhaavenascholing.nl/pages/Boerhaave/ActivityDetails?objid=31775

Zoeken
X