Hyperventilatie

Wat gebeurt er in je lichaam bij hyperventilatie?

Bij hyperventilatie adem je meer koolzuurgas (CO2) uit dan nodig is. Dit geeft klachten die voor een deel komen door het lage CO2-gehalte en voor een deel door het diepe/snelle ademen op zich. De meest voorkomende symptomen zijn:

Symptomen: 
Duizeligheid
Kortademig zijn
Transpireren
Een slap gevoel hebben
Snelle hartslag
Druk, pijn of benauwdheid op de borst

Wat gebeurt er bij ‘overademen’?

Wanneer je ademhaalt, gaat er zuurstof naar de longen, die uiteindelijk door de stof hemoglobine aan de lichaamscellen wordt afgegeven.
Nadat de zuurstof is opgenomen, wordt er kooldioxide afgegeven aan het bloed; dit gaat weer naar de longen en ademt u uit. Een regelmatige en voldoende diepe ademhaling zorgt voor een goede balans tussen zuurstof en kooldioxide. Deze balans is echter verstoord wanneer je overademt. Je ademt dan te snel en soms juist te diep.

Vernauwing bloedvaten

Wanneer je angstig bent of je zorgen maakt, versterkt dit een verkeerde manier van ademhalen. Je ademt meer dan nodig is omdat de spieren meer zuurstof vragen om te vechten of te vluchten. Omdat de extra hoeveelheid zuurstof die je inademt niet wordt opgebruikt in hetzelfde tempo, ben je aan het overademen ofwel hyperventileren.

Hierdoor daalt het kooldioxidegehalte (CO2). Ons zenuwstelsel is veel gevoeliger voor de kooldioxideniveaus dan voor de zuurstofniveaus. Door de daling van de kooldioxide, daalt ook het zuurgehalte in het bloed. Dit leidt tot alkalisch bloed en een alkalireserve. Hierdoor treden er lichamelijke veranderingen op.

Wanneer je overademt, vernauwen bepaalde bloedvaten en neemt de bloedtoevoer naar de hersenen en bepaalde lichaamsdelen licht af. Er wordt ook minder zuurstof afgegeven aan de weefsels. Hoewel je door te overademen meer zuurstof inademt dan nodig is, is er toch minder zuurstof beschikbaar voor bepaalde gebieden in de hersenen.

 

Zoeken
X