Over NHS

De Nederlandse Hyperventilatie Stichting

De Nederlandse Hyperventilatie Stichting is de landelijke patiënten-familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met hyperventilatieklachten; zelf of als naaste.

Missie

Supporters, Vrienden en Vrijwilligers van de Nederlandse Hyperventilatie Stichting zetten zich in om het taboe op hyperventilatieklachten te doorbreken. We streven naar een samenleving die open en begripvol omgaat met psychische kwetsbaarheden. Ons gezamenlijke doel is om bij te dragen aan het welbevinden van mensen met hyperventilatieklachten.

De Nederlandse Hyperventilatie Stichting werkt aan haar missie door:

  • het bieden van directe hulp en ondersteuning aan (jonge) mensen met hyperventilatie(klachten) en hun naasten door getrainde ervaringsdeskundigen;
  • het organiseren en faciliteren van een lotgenotencontact onder begeleiding van getrainde ervaringsdeskundigen;
  • het organiseren en faciliteren van trainingen onder begeleiding van therapeuten;
  • het geven van voorlichting en het delen van informatie over hyperventilatie,
  • het delen van ervaringsverhalen over hyperventilatieklachten;
  • het vergroten van de beschikbare kennis omtrent hyperventilatie en het bevorderen van goede en toegankelijke (geestelijke) gezondheidszorg en effectieve behandelmethodes, onder meer door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Leidende principes

Begrip, (ervarings)deskundigheid en verbinding zijn onze leidende principes.

Begrip: Net als jij weten we uit eigen ervaring hoe ingrijpend een paniekaanval is en hoe beangstigend hyperventileren kan zijn. Wij accepteren je zoals je bent en oordelen niet.

(Ervarings)deskundigheid: Onze getrainde ervaringsdeskundigen durven zich kwetsbaar op te stellen. Door het delen van (herstel)ervaringen kunnen we jou helpen. De Nederlandse Hyperventilatie Stichting heeft betrouwbare kennis over hyperventilatieklachten en werkt samen met een uitgebreid netwerk van behandelaars. We delen onze (ervarings)deskundigheid en netwerk graag met jou.

Verbinding: Lotgenoten kunnen elkaar steunen, inspireren en hoop geven. Hoe meer we elkaar opzoeken en ontmoeten, hoe beter het is.

Zoeken
X