Huisarts heeft huiswerk te doen

De Landelijke Huisartsen Vereniging berichtte deze week dat mensen met psychische klachten al bij de huisarts in de wacht staan voor hulp. Bijna tegelijkertijd presenteerden negen grote spelers in de gezondheidszorg een Manifest voor Betere Geestelijke Gezondheid, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van samenwerking op alle niveaus. Toch constateren de patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheid dat huisartsen en sociale wijkteams zelden tot nooit naar hun organisaties doorverwijzen en ook in het genoemde manifest is geen rol toebedeeld aan de patiëntenorganisaties. En dat terwijl zij juist met kennis van zaken de eerste, laagdrempelige hulp kunnen bieden.

De Angst Dwang en Fobie stichting,  de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans pleiten er daarom in een brief aan de huisartsenorganisaties LHV en NHG voor dat huisartsen en praktijkondersteuners hun kennis van patiëntenorganisaties binnen de ggz bijspijkeren.

Psychische klachten die niet tijdig worden behandeld, leiden vaak tot verergering van de problemen. Angstaanvallen, depressies… psychische aandoeningen zijn heel ingrijpend en leiden vaak tot isolement, fysieke klachten en gemiddeld 5 suïcides per dag. Bovendien kosten ze de maatschappij veel geld. Gelukkig zijn veel psychische aandoeningen goed te behandelen en met de nodige voorzorg soms zelfs in de kiem te smoren. De patiëntenorganisaties zijn toegerust om daarin een rol te spelen.

De ADF stichting biedt hulp aan mensen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door angsten of lijden aan een dwangstoornis. Directeur Josine van Hamersveld vindt het noodzakelijk dat de patiëntenorganisaties in de GGZ meer voor het voetlicht gebracht worden, juist nu de wachttijden zo toenemen:

“We staan versteld hoe weinig kennis huisartsen hebben van de patiëntenorganisaties voor psychische problematiek. Ze weten niet wat deze belangrijke organisaties in huis hebben en soms weten ze van het hele bestaan niet af. En dat terwijl de ADF stichting, maar ook grote verenigingen als de NVA en Balans een sterk programma bieden voor deze groep. Als huisartsen op dat gebied hun huiswerk doen, kan het al een hoop druk wegnemen. Het is aan ons als patiëntenverenigingen om ze daar bij te helpen, maar dat kan alleen als ze zich open stellen voor onze informatie.”

Brug patiëntenorganisaties en professionals
Patiëntenorganisaties bieden goede voorlichting, lotgenotencontact en vaak laagdrempelige, concrete hulp in de vorm van cursussen, ook voor bijvoorbeeld praktijkondersteuners. In het niemandsland dat nu door de LHV is geagendeerd, kunnen patiëntenorganisaties mensen met psychische problemen ondersteunen totdat de zorg eventueel wordt overgenomen door professionals, of daarbij meelopen.

Zoeken
X