Wetenschappelijk onderzoek

Uitgangspunt 

Uit onderzoek blijkt dat de prioriteiten van patiënten niet identiek zijn aan die van onderzoekers en behandelaars. Patiënten kunnen dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan het bepalen van relevante onderzoeksthema’s en de uitvoering van onderzoeksprojecten.  

Als Nederlandse Hyperventilatie Stichting vinden we het daarom belangrijk dat patiënten met hyperventilatieklachten betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek dat ten doel heeft de behandeling van deze aandoeningen te verbeteren. Ons uitgangspunt is dat we – waar mogelijk – medewerking verlenen aan relevant wetenschappelijk onderzoek.  

Beleid 

Bij een verzoek tot medewerking aan wetenschappelijk onderzoek bekijken wij eerst of het verzoek duidelijk is en beoordelen we de kwaliteit van het onderzoek. Als het onderzoek wordt uitgevoerd door gerenommeerde onderzoekers, verbonden aan goed bekende centra, kunnen wij hier meestal onze medewerking aan verlenen. Bij onderzoek dat niet aan deze criteria voldoet, vragen we eerst een advies aan experts.  

Medewerking 

Een verzoek dient minimaal vier weken voorafgaand aan het indienen bij een fonds bij ons binnen te zijn. Dat biedt de mogelijkheid om wensen en mogelijkheden in goed overleg op elkaar af te stemmen. In de praktijk kunnen wij verschillende vormen van medewerking bieden.

Voor vragen en meer (schriftelijke) informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Josine van Hamersveld via josine@hyperventilatie.org. 

Zoeken
X