Oproep; veel therapie gehad, maar nog steeds angstklachten?

Als je alle behandelingen op je angststoornis al gehad hebt maar nog niet geheel van je klachten af bent, wat dan?

Dit is de vraag waar Meike Cobussen van Pro Persona zich mee bezig houdt in het onderzoek “psycho-educatie voor patiënten met een therapieresistente angststoornis”. Het onderzoek is erop gericht om aanbevelingen te doen naar effectieve onderwerpen voor een psycho-educatie-interventie voor patiënten met een therapieresistente angststoornis.

Er zal gebruikt gemaakt worden van de kennis en kunde van verschillende ervaringsdeskundigen, experts op het gebied van angst en experts op het gebied van psycho-educatie.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door middel van verschillende onderzoeks-ronden.

* 1 interview van ongeveer 60 minuten

* Een schriftelijke reactie geven op de conclusie van de interviews

* Deelnemen aan de discussie van ongeveer 60-90 minuten

Heb je interesse in het onderzoek of wil je meer informatie, neem dan contact op met Meike Cobussen m.cobussen02@propersona.nl

Zoeken
X