Helpt een computertraining kinderen en jongeren met een dwangstoornis?

Een belangrijk onderzoek waarbij kinderen en jongeren met dwang kunnen deelnemen aan een online behandeling.

Wie kunnen er meedoen?

Kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar die een dwangstoornis (OCS) hebben

Hoe werkt de training?

 • Op de computer krijgen de deelnemers ultrakorte verhaaltjes te lezen over een situatie met een dwangprobleem.
 • Voor dat probleem wordt een oplossing gegeven. In de oplossing mist een woord.
 • Vervolgens verschijnt dat woord, maar onvolledig.
 • De ontbrekende letter moet worden ingevuld.
 • Hierna volgt een controle vraag over de inhoud van het verhaaltje, waarbij de oplossing wordt herhaald of onderbouwd.

Een voorbeeld:

 • Je zit bij de buren op hun nieuwe witte bank en drinkt een glas cola.
 • Je bedenkt ineens dat je de cola over de bank zou kunnen gieten.
 • Je drinkt gewoon verder. Gelukkig is denken niet hetzelfde als …
 • doe_
 • doen
 • Is iets bedenken hetzelfde als iets doen?
 • Waar en hoe vaak?

De training kan thuis zelfstandig worden gedaan. Gedurende vier weken wordt drie keer per week geoefend. Het oefenen duurt ongeveer een kwartier per keer.

De training vindt plaats voorafgaand aan de cognitieve gedragstherapie. Het effect van de training wordt vergeleken met een wachtlijst van vier weken. De wachtlijst is gelijk aan de huidige situatie in de zorg, waarbij vaak een wachtlijst bestaat in afwachting van de behandeling. Wie meedoet aan de training en wie op de wachtlijst komt te staan, wordt door middel van loting (door een computerprogramma) bepaald. Hierna krijgt iedereen dezelfde cognitieve gedragstherapie.

Waar kan ik terecht?

Bij de Bascule (Amsterdam), Accare (Groningen), Curium (Leiden), Jonx|Lentis (Groningen) en UvA Minds (Amsterdam).

Nadere informatie:

Het betreft een onderzoek naar het effect van een Cognitive Bias Modification – Interpretation (CBM-I) training, een online computertraining voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis. De onderzoeksvraag is of het vooraf volgen van een  CBM-I training het effect van de cognitieve gedragstherapie vergroot of versnelt. De CBM-I training wordt aangeboden als aanvulling op de cognitieve gedragstherapie.

Het onderzoek is een project van het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule, de afdeling ontwikkelingspsychologie van de UvA en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds NutsOhra.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot dr. Lidewij Wolters (L.H.Wolters@amc.uva.nl).

Helpt een computertraining kinderen en jongeren met een dwangstoornis?

Zoeken
X