Enthiousiaste mensen gezocht voor het beoordelen van subsidieaanvragen!

Bent u geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheidszorg en preventie in de GGZ? Wilt u invloed hebben op welke onderzoeksaanvragen in aanmerking komen voor subsidie?

Meld u dan aan voor het referentenpanel van Landelijk Platform GGz.

Waarom?

Het project ‘Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’ is een samenwerking tussen het Landelijk Platform GGz en subsidieverstrekker ZonMw. Het doel van het project is om wetenschappelijk onderzoek beter te laten aansluiten bij het perspectief van patiënten en burgers. Zodat het belang van het onderzoek voor de patiënt en burger wordt vergroot.

Uw rol als referent

Als referent beoordeelt u subsidieaanvragen op:  Relevantie voor de cliënt en zijn naasten. Heeft de cliënt er iets aan? Leidt het onderzoek tot concrete verbetering van zorg, gezondheid en participatie van de cliënt?  Mate van cliëntenparticipatie – Hoe wordt ervaringskennis van cliënten benut in het onderzoek? Is het aannemelijk dat de voorgestelde participatie-aanpak het gewenste effect heeft?

Wat wordt er van u verwacht?

Basistraining: Voordat u subsidieaanvragen gaat beoordelen, krijgt u een basistraining. Tijdens deze training leert u hoe u een subsidieaanvraag moet lezen en interpreteren. Werksessie: tijdens een werksessie beoordeelt u in groepjes van 3 een aantal subsidieaanvragen. Deze aanvragen moet u thuis van te voren goed lezen.

Voor deze bijeenkomsten, die van ongeveer 10.00u tot 16.00u plaatsvinden in het midden van het land, krijgt u een financiële vergoeding. Ook uw reiskosten worden vergoed.

Wie?

Wij zijn op zoek naar u: als u direct of indirect ervaring heeft met de zorg in de GGz. Dit kan zijn als cliënt en/of als mantelzorger/naaste;

Daarnaast is het belangrijk dat u: affiniteit heeft met wetenschappelijk onderzoek; de Engelse taal beheerst (lezen)

U kunt zich aanmelden bij

e.ritzema@platformggz.nl

Zoeken
X