Oorzaken

Biologische factoren

Dit zijn factoren die je overgeërfd hebt en ertoe kunnen leiden dat je meer geneigd bent tot paniekreacties. (overgevoelige delen van het zenuwstelsel waarbij negatieve emoties sterker worden ervaren). Als één familielid een paniekstoornis heeft, dan heb je een grotere kans om deze angst te krijgen dan een ander gemiddeld lid van de bevolking.

Psychische factoren

Bepaalde overtuigingen die de angst versterken

  • “Ik ervaar een versnelde hartslag. Dit zou wel eens kunnen betekenen dat ik binnenkort een hartaanval ga krijgen.”
  • “Ik voel me duizelig. Oh jee, dadelijk ga ik nog flauwvallen.”
  • “Ik heb een gevoel van onwerkelijkheid; dadelijk word ik nog gek.”

Persoonlijke ervaringen met ziekte en gezondheid.

  • Overbezorgde ouders hebben waarbij je als kind de overtuiging hebt gekregen dat lichamelijke symptomen schadelijk zijn voor de gezondheid.
  • Door een plotseling verlies van een naaste door een hartaanval of beroerte kan een overtuiging ontstaan dat je ook iets kan mankeren wanneer je bepaalde symptomen signaleert.

Stress

  • Veel mensen kregen hun eerste paniekaanval na een stressvolle situatie. Dit kunnen zowel positieve (geboorte van een kind, een huwelijk) als negatieve gebeurtenissen (ontslag) zijn.
  • Stressvolle gebeurtenissen vergroten de kans op paniek bij mensen die hiervoor ontvankelijk zijn.

Overtuigingen zijn niet de enige oorzaak. Kwetsbaarheid voor angst heeft zeer waarschijnlijk te maken met een ingewikkelde combinatie van biologische en psychische factoren.

Zoeken
X