Hyperventilatie door lichamelijke oorzaak

Bij sommige ziekten ontstaat hyperventilatie zonder dat angst een rol speelt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij verzuring van het bloed, wat kan voorkomen bij mensen met suikerziekte. Hyperventilatie kan ook ontstaan door zuurstofgebrek als gevolg van een hart-of longziekte.

Bij astma of COPD (chronische obstructieve longziekte) kan hyperventilatie zogenaamde “hyperinflatie”van de long veroorzaken. Dat betekent dat de long te ver wordt opgeblazen. Het wordt veroorzaakt doordat de luchtwegen in de long worden dichtgedrukt bij de uitademing en juist worden open gezogen tijdens de inademing. Daardoor gaat de long als een ventiel werken; bij snelle ademhaling gaat de lucht er makkelijk in maar weer moeilijk uit. Het leidt er toe dat iemand zichzelf als het ware “opblaast”. Dat geeft een kortademig en beangstigend gevoel, wat de hyperventilatie kan versterken. Het gaat meestal weer over met rust.

 

 

Zoeken
X