Studie VS wijst uit: artsen nemen geestelijke gezondheid niet zo serieus als de fysieke

Het stigma op psychische aandoeningen is nog altijd aanwezig. Een stereotiep, negatief geladen beeld kan mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem zodanig beïnvloeden dat er geen adequate medische hulp wordt gezocht. Amerikaans onderzoek suggereert nu, dat dit stigma zelfs een onbewuste tendens creëert onder medische professionals.

Lees verder

Zoeken
X