Maatregelingen i.v.m. het Coronavirus

De regering heeft op advies van het RIVM aangescherpte adviezen afgegeven inzake het coronavirus. Bestuur en directie van de NHS vinden het verstandig om deze adviezen ter harte te nemen. We werken immers met meer dan 100 vrijwilligers in het hele land en organiseren veel bijeenkomsten, zodat we ook een verantwoordelijkheid hebben om hierin voorzichtig te handelen. Daarom nemen wij de volgende maatregelen:

1. De vrijwilligers op kantoor werken – daar waar mogelijk – zoveel mogelijk thuis. Hierdoor kan het voorkomen dat je iets langer moet wachten op bijvoorbeeld een bestelling. We doen ons best eventuele vertraging tot een minimum te beperken.

2. Uitzondering op maatregel 1 is de telefonische hulpdienst. We merken nu al dat er gebeld wordt over (angst voor) het coronavirus en dat de behoefte aan de telefonische hulpdienst bij onze achterban groot is, juist in deze situatie. De telefonische hulpdienst is gewoon bereikbaar op 0343 753009.

3. De gespreksgroepen voor lotgenoten in het hele land worden geannuleerd.

4. Op kantoor van de NHS worden geen bijeenkomsten zoals trainingen georganiseerd.

Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april. Afhankelijk van de informatie en situatie wordt besloten of de maatregelen langer van kracht blijven.

We wensen iedereen die te maken krijgt met het coronavirus sterkte toe en spreken tegelijkertijd de hoop en het vertrouwen uit, dat we allemaal goed door deze periode heen komen.

Zoeken
X